Hjem

VELKOMMEN 

Vi vil i nær fremtid gjøre driftsmessige endringer - stay tuned for mer info!

SALG

STUDIO

VÅR FILOSOFI

LA OSS HJELPE DEG MED Å HJELPE!

SOSIALT ENGASJEMENT


"LOKALT ENGASJEMENT I KULTURLIVET PÅ FOSEN SKAL HA HØY PRIORITET FOR OSS, 

VI ØNSKER STREKKE OSS LANGT FOR Å BIDRA TIL ØKT KULTURELL AKTIVITET OG VARIERT TILBUD I NÆRMILJØET.


VI SKAL, SAMMEN MED VÅRT SØSTERFIRMA FOSEN SCENETEKNIKK, ÅRLIG BESTREBE Å 

BIDRA PÅ FLERE ARRANGEMENTER I MIDT-NORGE TIL INNTEKT FOR EN "GOD SAK*

ELLER ARRANGEMENTER SOM IKKE ER ØKONOMISK BÆREKRAFTIG"


Arild Høston

Ah-Studio

* FORTRINNSVIS ARRANGEMENTER TIL INNTEKT FOR  VANSKELIGSTILTE PÅ GRUNN AV RUS